Kaidah Fikih Muamalah

Produk baru

Kode buku: RR.AG0255
Penulis: Enang Hidayat, M.Ag.
Cetakan: 1, 2019
Ukuran: 16 x 24 cm.
Kertas isi: HVS 70 gr.
Kertas sampul: AC 260 gr.
340 Halaman
ISBN: 978-602-446-317-5

Lebih detail

Rp 69.600

-20%

Rp 87.000

Info lainnya

Mengetahui kaidah fikih dapat mengantarkan kita memahami rahasia, hakikat, dan hikmah dalam fikih Islam (hukum Islam). Selain itu, juga dapat membantu memahami hukum yang belum dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu, memahami kaidah fikih, tak terkecuali kaidah fikih muamalah, merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius terutama dari para peminat kajian fikih Islam.

Kaidah Fikih Muamalah berisi kumpulan hukum universal tentang persoalan muamalah maliyah yang dikemukakan para ulama, guna membantu memecahkan persoalan muamalah maliyah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan keputusan yang bijaksana, logis, dan tentu saja sesuai dengan aturan syariat.

Buku ini berisi kumpulan kaidah yang terkait dengan bentuk akad dalam muamalah maliyah yang sering kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Di dalamnya dibahas ratusan kaidah yang dikemukakan para ulama mazhab yang empat dengan beragam referensinya masing-masing.

---

Daftar Isi

Bab I Kaidah Fikih Muamalah
A. Pengertian Kaidah Fikih Muamalah
B. Perbedaan Kaidah Fikih Muamalah dan Dabit Fikih Muamalah
C. Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fikih dalam Fikih Islam
D. Manfaat Mempelajari Kaidah Fikih Muamalah

Bab II Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Harta dan Milik
A. Pengertian Harta dan Milik
B. Perbedaan antara Harta dan Milik
C. Macam-Macam Harta dan Milik
D. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Harta dan Milik

Bab III Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Akad Mu'awadhah
A. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Jual Beli
B. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Sewa-Menyewa atau Upah-Mengupah

Bab IV Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Akad Tabarru'ah
A. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan ‘ariyah
B. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Wakaf
C. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Wasiat
D. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Hibah
E. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Wakalah

Bab V Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Akad Musyarakah
A. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Syirkah
B. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Mudharabah
C. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Muzara’ah
D. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Musaqah

Bab VI Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Akad Tausiqah
A. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Gadai
B. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Hiwalah
C. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Kafalah

Bab VII Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Riba

Review

Belum ada review dari pelanggan.

Tulis komentar Anda

Kaidah Fikih Muamalah

Kaidah Fikih Muamalah

Kode buku: RR.AG0255
Penulis: Enang Hidayat, M.Ag.
Cetakan: 1, 2019
Ukuran: 16 x 24 cm.
Kertas isi: HVS 70 gr.
Kertas sampul: AC 260 gr.
340 Halaman
ISBN: 978-602-446-317-5

30 produk lainnya dikategori yang sama: